Risultati 1 - 3 di 3

Convertitori di Standard e TBC

231T-PAL-NTSC-GL
tvone187.png

1T-PAL-NTSC-GL

con Genlock. Multistandard NTSC-PAL-SECAM. Conversione a 8bit. Input/Output: CV, YC.

231T-TBC
tvone191.png

1T-TBC

Multistandard NTSC-PAL-SECAM con amplificatore integral processing, conversione a 8bit. Input/Output: CV, YC.

231T-TBC-GL
tvone189.png

1T-TBC-GL

con Genlock. Multistandard NTSC-PAL-SECAM con amplificatore integral processing, conversione a 8bit. Input/Output: CV, YC.